Com ho fem

D’acord amb la tipologia d’incidents recollits des del 2015, el Mapa de la Censura ha establert catorze categories, cada una associada a un color i a una icona. La categorització vertebra la classificació i la cerca d’incidents, que també es pot dur a terme a través de la geolocalització, per dia o franja temporal, per causant i per paraula clau. A l’hora de llegir la xifra total, cal tenir en compte que algun incident pot estar classificat en més d’una categoria, de forma excepcional.

El web també permet conèixer l’evolució dels incidents els darrers dotze mesos i localitzar-los per categories en el mapa. Cada un està associat a una fitxa que permet conèixer-ne els detalls i la data de la darrera actualització, on queda recollit el desenllaç o l’evolució, especialment en casos de procediments judicials.

A més del recull i les diferents eines de cerca, el Mapa incorpora un formulari per fer arribar incidents viscuts o presenciats i col·laborar així a fer-los visibles. Alhora, posa a disposició de tothom la possibilitat de descarregar la base de dades per facilitar-ne l’anàlisi als professionals de la informació i a la ciutadania en general.

Les categories establertes són les següents:

 • Acomiadaments i precarietat: recull d’afectacions laborals sobre els professionals tant en plantilla com freelance.
 • Agressions físiques: recull de casos de periodistes ferits tant per part de cossos policials com de manifestants.
 • Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions: recull d’agressions verbals i actituds intimidatòries durant la cobertura periodística
 • Assetjament o agressions sexistes i ciberassetjament: recull d’atacs i intimidacions masclistes contra dones periodistes.
 • Censura algorítmica: recull de casos de comptes de xarxes socials clausurats i publicacions eliminades a través d’algoritmes automatitzats de les gran empreses tecnològiques per filtrar els continguts que suposadament no encaixen amb les seves polítiques.
 • Censura de continguts i opinions a la xarxa: recull de casos de comptes de xarxes socials, webs o plataformes clausurades i publicacions suprimides, arran de denúncies o procediments judicials.
 • Censura d’expressions artístiques i acadèmiques: recull d’incidents relacionats amb limitacions i prohibicions en l’àmbit de l’escriptura, la música, les arts escèniques o l’art urbà i de treballs vinculats a l’ensenyament i les institucions acadèmiques.
 • Censura d’expressions polítiques: recull d’incidents relacionats amb posicionaments públics a través de la paraula o símbols.
 • Confiscació de material de treball i desperfectes: recull de casos en què cossos policials o manifestants malmeten material dels professionals de la informació o el decomissen.
 • Denúncies, procediments i resolucions judicials: recull de denúncies, citacions i sentències contra periodistes, mitjans o ciutadans relacionats amb el dret a la informació i la llibertat d’expressió.
 • Identificacions, retencions i detencions: recull d’identificacions i detencions de periodistes per part de la policia.
 • Legislació i posicionaments de poders públics: recull de decisions preses per parlaments, per governs o institucions que afecten la llibertat d’expressió o el dret a la informació a casa nostra.
 • Pressions, censura o autocensura: recull de mesures o accions dirigides a condicionar periodistes o mitjans abans, durant o després d’una feina periodística.
 • Sanció administrativa (llei mordassa): recull de casos d’aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana contra professionals de la informació.